Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Nord-Trøndelag er dette gjennomført i 19 kommuner, bl.a. Grong kommune.

Vi mottok svar fra Grong kommune, hjemmetjenesten 16.8.2010. Ved hjemmetjenesten i Grong kommune har tjenesten avdekket svikt i forhold til prosedyrer, avviksbehandling og vurdering av risikoforhold av legemiddelhåndteringen.

I brevet fra Grong kommune er det laget en plan for hvordan avvikene skal lukkes.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag ber om en tilbakemelding innen 1. desember 2010 på om iverksatte tiltak etter kommunens vurdering har hatt tilstrekkelig effekt for å sikre
tjenesten.

Dato 30.08.2010

Med hilsen

Tor-Finn Granlund (e.f.)
Ass. Fylkeslege
Bente Kne Haugdal
Rådgiver