Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Nord-Trøndelag er dette gjennomført i 19 kommuner, bl.a. Levanger kommune.

Vi mottok svar fra Levanger kommune, hjemmetjenesten distrikt sør 31.08.2010.

Tjenesten har ikke avdekket avvik ved legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag har en merknad til svar fra kommunen. I svar på utsagn 4 ble det beskrevet at avdelingsleder følger opp avvikene og kun alvorlige avvik blir gjort kjent for virksomhetsleder.

Helsetilsynet mener at virksomheten har et forbedringspotensial i å gjøre alle avvik kjent for virksomhetsleder slik at denne får total oversikt over risikoforhold til tjenesten.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag anser selvmeldingstilsynet som avsluttet.

Dato 6.09.2010

Med hilsen

Tor-Finn Granlund (e.f.)
Ass. Fylkeslege
Bente Kne Haugdal
Rådgiver