Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Nord-Trøndelag er dette gjennomført i 19 kommuner, bl.a. Meråker kommune.

Vi mottok svar fra Meråker kommune, hjemmetjenesten 16.7.2010. Tjenesten har ikke avdekket avvik ved legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag anser herved selvmeldingstilsynet som avsluttet.

Dato 30.08.2010

Med hilsen

Tor-Finn Granlund (e.f.)
Ass. Fylkeslege
Bente Kne Haugdal
Rådgiver