Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Nord-Trøndelag er dette gjennomført i 19 kommuner, bl.a. Namsos kommune.

Vi mottok svar fra Namsos kommune, hjemmetjenesten distrikt Vest og Otterøy Bo og servicesenter, den 5.8.2010. Ved hjemmetjenesten distrikt Vest ble det avdekket svikt i forhold til virksomhetsleder og dens kompetanse, svikt i forhold til prosedyrer for legemiddelhåndteringen og kontroll av prosedyrene. Otterøy Bo og servicesenter har avdekket samme avvik.

I brevet fra Namsos kommune er det laget en plan for hvordan avvikene skal lukkes.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag ber om en tilbakemelding innen 1. januar 2011 på om iverksatte tiltak etter kommunens vurdering har hatt tilstrekkelig effekt for å sikre tjenesten.

Dato 30.08.2010

Med hilsen

Tor-Finn Granlund (e.f.)
Ass. Fylkeslege
Bente Kne Haugdal
Rådgiver