Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Nord-Trøndelag er dette gjennomført i 19 kommuner, bl.a.
Namsskogan kommune.

Vi mottok svar fra Namsskogan kommune, hjemmetjenesten 16.7.2010. Ved hjemmetjenesten i Namsskogan kommune har tjenesten avdekket svikt i forhold til prosedyrer for legemiddelhåndteringen, kontroll av prosedyrene og avviksbehandling knyttet til legemiddelhåndtering. Videre beskrives avvik i forhold til rutiner for utdeling av ferdig istandgjorte legemidler.

I brevet fra Namsskogan kommune er det laget en plan for hvordan avvikene skal lukkes.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag ber om en tilbakemelding innen 1. januar 2010 på om iverksatte tiltak etter kommunens vurdering har hatt tilstrekkelig effekt for å sikre tjenesten.

Dato 30.08.2010

Med hilsen

Tor-Finn Granlund (e.f.)
Ass. Fylkeslege
Bente Kne Haugdal
Rådgiver