Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for
tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Nord-Trøndelag er dette gjennomført i 19 kommuner, bla. Overhalla kommune.

Vi mottok svar fra Overhalla kommune, hjemmetjenesten i brev av 20.08.2010.

Tjenesten har ikke avdekket avvik ved legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag har en merknad til svar fra kommunen. I svar på utsagn 4 ble det beskrevet at virksomhetsleder har delegert oppfølging av avvik til enhetsleder. Avvik som kan lukkes og følges opp på tjenestested blir ikke gjort kjent for virksomhetsleder.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag mener at virksomheten har et forbedringspotensial i å gjøre alle avvik kjent for virksomhetsleder slik at denne får total oversikt over risikoforhold i tjenesten.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag anser selvmeldingstilsynet med kommunen som avsluttet.

Dato 30.08.2010

Med hilsen

Tor-Finn Granlund (e.f.)
Ass. Fylkeslege
Bente Kne Haugdal
Rådgiver