Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Nord-Trøndelag er dette gjennomført i 19 kommuner, bl.a. Snåsa kommune.

Vi mottok svar fra Snåsa kommune, hjemmetjenesten 17.8.2010. Ved hjemmetjenesten i Snåsa kommune har tjenesten avdekket svikt i forhold til hvem som er vurdert og tildelt oppgaver i istandgjøring av legemidler.

I brevet fra Snåsa kommune mangler plan for hvordan avvikene skal lukkes.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag ber om en tilbakemelding innen 15. september 2010.

Dato 30.08.2010

Med hilsen

Tor-Finn Granlund (e.f.)
Ass. Fylkeslege
Bente Kne Haugdal
Rådgiver