Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakkan bokollektiv barneverninstitusjon 2012

Steinkjer kommune tvungen helsehjelp Steinkjer sykehjem 2012

Grong kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2012

Stjørdal ungdomsheim barneverninstitusjon 2012

Rostad ungdomsheim barneverninstitusjon 2012

Karienborg ungdomsheim barneverninstitusjon 2012

Spillumheimen ungdomsheim barneverninstitusjon 2012

Vikna kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2012

Leksvik kommune saksbehandling avlastning 2012

Inderøy kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2012

Fosnes kommune saksbehandling avlastning 2012

Overhalla kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Helse Nord-Trøndelag HF Levanger pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger radiologiske tjenester 2012

Flatanger kommune avlastning stikkprøvetilsyn med saksbehandlingen 2012

Leksvik kommune avlastning stikkprøvetilsyn med saksbehandlingen 2012

Helse Nord-Trøndelag HF håndtering av humant beinvev 2012

Verran kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Verdal kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Aglo familiesenter 2012

Grong kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Namsos kommune underernæring Namsos sykehjem hjemmetjenesten Distrikt Sør 2012

Namsskogan kommune underernæring 2012

Helse Nord-Trøndelag HF Levanger revmatologiske pasienter 2012

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos pasienter med tykk og endetarmskreft (kolorektalkreft) 2012

Nav Lierne søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn 2012

Nav Verdal kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Nav Værnes Nord Stjørdal saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Indre Namdal barneverntjeneste hjemmeboende barn 2011