Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til gjennomført stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling vedr avlastning. Kommunen har i sin skriftlige tilbakemelding datert 13.11.12 gjort rede for hvilke tiltak som er iverksatt som følge av tilsynet for å sikre god saksbehandling i tråd med regelverket.

Stikkprøvetilsynet hadde som formål å identifisere forbedringsområder i saksbehandlingen, og i den forbindelse gi råd og veiledning til kommunene.

Fylkesmannen fant i utgangspunktet ikke mange feil og mangler i saksbehandlingen av oversendte saker.

Der svakheter ble påpekt, har kommunen ifølge tilbakemeldingen iverksatt nødvendige tiltak:

  • Alle søknader/henvendelser om behov nedtegnes systematisk, før behandling
  • Sluttdato/evalueringsdato går fram av alle vedtak
  • Avlastning er regelmessig tema slik at ansatte er oppdatert og kan informere utad om ordningen

Fylkesmannen bemerker til siste punkt at kommunens nettside er informativ vedrørende tiltaket avlastning, men gir inntrykk av at avlastning bare kan gis i sykehjem.

Tiltaket avlastning kan imidlertid også gis i andre former og uavhengig av sted, for eksempel i hjemmet, dersom kommunen og partene finner dette hensiktsmessig.

Fylkesmannen finner at kommunens tiltak er relevante i forhold til svakhetene som ble påpekt.

Fylkesmannen takker for samarbeidet.

Marit D. Kverkild (e.f.)
revisor

Kirsti K. Mørkved
revisor