Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vega kommune samfunnsmedisin 2010

Sortland kommune samfunnsmedisin 2010

Helgeland barne- og omsorgsenter, avd. Storåsen 2010

Rødøy kommune Rødøya omsorgssenter legemiddelbehandling 2010

Rana kommune sosiale tjenester Nav 2010

Bodø kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Ballangen kommune barnevern meldinger undersøkelser 2010

Brønnøy kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Sortland kommune psykisk utviklingshemmede 2010

Meløy kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Øksnes kommune sosiale tjenester Nav 2010

Sollia barne- og familiesenter tvang protokollføring klageadgang 2010

Narvik sykehus, føde gynekologisk avd 2010

Bodø ungdomshjem tvang informasjon klageadgang 2010

Brønnøy kommune barnevern meldinger undersøkelser 2010

Yttrabekken ungdomsheim tvang 2010

Bodø kommune Løding sykehjem tilbakeholdelse pasienter 2010

Bodø kommune Sentrum sykehjem tilbakeholdelse pasienter 2010

Bodø kommune Vollsletta sykehjem tilbakeholdelse pasienter 2010

Bodø kommune Hovdejordet sykehjem tilbakeholdelse pasienter 2010

Slagbehandling Nordlandssykehuset HF medisinsk avdeling Vesterålen 2010

Herøy kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Dønna kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Lurøy kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Træna kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Leirfjord kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Alstahaug kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Lødingen kommune hjemmeboende eldre demens underernæring 2010

Voksne med psykiske lidelser Vesterålen DPS 2010

Lødingen fastleges utredning av demens 2010

Barneverntjenesten i Gildeskål kommune 2010

Narvik kommune – Nav søknader økonomisk stønad 2010

Vestvågøy kommune - tvang- makt psykisk utviklingshemmede 2010

Helsetjenesten ved Brønnøy sykehjem

Alstahaug kommune - tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2010

Fauske kommune - rettssikkerhet tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede 2010

Ballangen kommune - hjemmeboende eldre med demenssykdom 2010

Ballangen kommune - utredning oppfølging pasienter demenssykdom - Fastlege 2010

Slagbehandling Helgelandssykehuset HF, med avd Mosjøen 2010

Grane kommune - tjenester til eldre 2010 - fastlege

Grane kommune - Eldre demens, forebygge behandle underernæring (2010)