Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Andøy kommune saksbehandling avlastning til eldre 2011

Andøy kommune voksne med psykiske lidelser 2011

Bindal kommune selvmeldingstilsyn legemiddelhåndtering hjemmetjeneste sykehjem 2011

Bodø kommune fastlege utredning og oppfølging demens 2011

Bodø kommune hjemmeboende eldre demens ernæring 2011

Bodø kommune selvmeldingstilsyn legemiddelhåndtering sykehjem 2011

Bø kommune saksbehandling avlastning til eldre 2011

Evenes kommune landsomfattende tilsyn med Barneverntjenesten 2011

Evenes kommune Tjeldsund kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Fastleges utredning oppfølging av pasienter med demens Narvik 2011

Fauske kommune tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011

Gildeskål kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Hadsel kommune saksbehandling avlastning til eldre 2011

Hadsel kommune søknader økonomisk stønad sosiale tjenester i Nav 2011

Hattfjelldal kommune eldre demens ernæring 2011

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Ortopedisk seksjon eldre hoftebrudd 2011

Helgelandssykehuset Mosjøen henvisning behandlingsfrist kirurgisk dagavd/poliklin 2011

Hemnes kommune Barneverntjenesten 2011

Hemnes kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Herøy kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Lødingen kommune saksbehandling avlastning til eldre 2011

Narvik kommune eldre demens ernæring 2011

Narvik kommune sosiale tjenester rusmiddelavhengige 2011

Nordlandssykehuset HF Bodø Ortopedisk avd eldre med hoftebrudd 2011

Nordlandssykehuset HF Bodø Spesialisthelsetjenester til eldre hjerneslag 2011

Nordlandssykehuset HF Lofoten eldre med hjerneslag 2011

Rana kommune tilsyn med Barneverntjenesten 2011

Sortland kommune saksbehandling avlastning til eldre 2011

Sortland kommune tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011

Træna kommune selvmeldingstilsyn legemiddelhåndtering hjemmetjeneste sykehjem 2011

Tysfjord kommune legevakttjenesten 2011

Tysfjord kommune tvang makt psykisk utviklingshemmede 2011

Vega kommune voksne med psykiske lidelser 2011

Vevelstad kommune tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011

Værøy kommune selvmeldingstilsyn legemiddelhåndtering hjemmetjeneste sykehjem 2011

Vågan kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Øksnes kommune saksbehandling avlastning til eldre 2011