Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Nordland viser til varsel om tilsyn i brev av 07.04.11 og elektronisk korrespondanse, og takker for retur av utfylte spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten og ved Træna sykehjem opp mot kravene i legemiddelhåndterings-forskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Hjemmetjenesten og Træna sykehjem

Kommunen har meldt tilbake at legemiddelhåndteringen er i samsvar med legemiddelhåndteringsforskriften.

Vi anser tilsynet som avsluttet og takker for godt samarbeid.

18.08.2011

Med hilsen

Jan-Petter Lea
fylkeslege
Grethe Ellingsen
revisjonsleder

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
To ferdig utfylte spørreskjema

Kopi:
Statens helsetilsyn
Træna alders- og sykehjem v/virksomhetsleder 8770 TRÆNA
Hjemmetjenesten v/virksomhetsleder 8770 TRÆNA