Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vågan kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Øksnes kommune tvang psykisk utviklingshemmede 2012

Vestvågøy kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Alstahaug kommune voksne personer med psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk 2012

Sollia barne- og familiesenter 2012

Sortland kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Helgelandssykehuset HF blodbankvirksomheten 2012

Ballangen kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2012

Saltdal kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Fauske kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Sømna kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Alstahaug kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Nordlandssykehuset HF håndtering av humant beinvev 2012

Nordlandssykehuset HF blodbankvirksomheten 2012

Lurøy kommune omsorgstjenester tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2012

Ytre Helgeland barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Værøy kommune eldre med demenssykdom 2012

Hadsel kommune demens underernæring hos eldre hjemmetjenesten 2012

Nordlandssykehuset HF oppfølging postoperativt gastrokirurgi 2012

Tysfjord kommune saksbehandling avlastning 2012

Hamarøy kommune saksbehandling avlastning 2012

Tjeldsund kommune saksbehandling avlastning 2012

Narvik kommune saksbehandling avlastning 2012

Evenes kommune saksbehandling avlastning 2012

Ballangen kommune saksbehandling avlastning 2012

Nordlandssykehuset HF, Bodø pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) 2012

Sørfold kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Vågan kommune tjenester til personer med demens 2012

Narvik kommune uanmeldt tilsyn Oscarsborg Bo- og Servicesenter 2012