Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oppland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet blei det konstatert avvik frå lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheita har vurdert dei tiltaka som er sette i verk som tilstrekkelege. Tilsynet er derfor avslutta.

 

Samandrag

Denne rapporten gjer greie for avviket som blei påpeikt innanfor dei områda som blei reviderte. Systemrevisjonen gjaldt legevakttenesta i kommunen og deltaking i interkommunalt legevaktsamarbeid.

Det vart funne eit avvik:

Vågå kommune planlegger, organiserer og tilrettelegger ikkje legevakttenesta slik at det forebyggas risiko for sårbarheit og svikt.

Dato: 07.05.2009

Tony Heyerdahl
revisjonsleder
Jens Christian Bechensten
revisor

 

 

Hele rapporten er publisert som Pdf-fil på grunn av bildeinnhold.

Rapport frå tilsyn med legevakttenesta og deltaking i interkommunal legevakt - Vågå kommune (pdf)