Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oppland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

  • Journalføring
  • Medikamenthåndtering
  • Individuell tilrettelegging av tilbudet

Det ble påpekt avvik som omfattet alle de nevnte områdene. Avvikene representerer brudd på helselovgivningen som kommunen ikke hadde fanget opp og korrigert gjennom sitt styringssystem (internkontrollsystem).

Avvikene er formulert slik:

Avvik 1:

Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke på en slik måte at medikamenthåndteringen ved Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift.

Avvik 2:

Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke på en slik måte at journalføringen ved Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift.

Avvik 3:

Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke gjennom et system av prosedyrer slik at kvaliteten på tjenestetilbudet ved Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift.   Revisjonen har avdekket svakheter i styringssystemet som medfører at det er for stor risiko for at det kan oppstå svikt som ikke avdekkes og korrigeres.   Dato: 29. mai 2009

Svein Eggen (sign)
revisjonsleder
Henning Pettersen (sign)
revisor

 

På grunn av bildemateriale er fulltekst av rapporten publisert som Pdf.

Rapport fra tilsyn med journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging ved Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune (2009) (pdf)