Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland gjennomførte i perioden 24. januar 2009 – 18. mai 2009 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Lunner kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og tiltak eller tjenester knyttet til overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Det ble avdekket 3 avvik:

Avvik 1:

Lunner kommune styrer og kontrollerer ikke barnevern-, helse- og sosialtjenesten slik at tjenestene koordineres og at alle utsatte barn blir fanget opp. Dette kan medføre risiko for at disse barna ikke blir gitt rett hjelp til rett tid.

Avvik 2:

Lunner kommune styrer og kontrollerer ikke prosessene knyttet til saksbehandling og utarbeidelse av undersøkelser og tiltaksplaner i barnevernsaker

Avvik 3:

Lunner kommune styrer og kontrollerer ikke helsetjenesten, sosialtjenesten og barneverntjenesten slik at alle utsatte barn får de koordinerte tjenestene de har krav på til rett tid.

Krav til avvikslukkingen framgår av rapportens oversendingsbrev. 

Dato: Lillehammer 18. mai 2009

Tony Heyerdahl
revisjonsleder
Geir Berg
revisor

 

 

Inger Berg
revisor
Randi Marte Graedler
revisor

 

 

På grunn av bildemateriale er fulltekst av rapporten publisert som Pdf.
Rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og sosialtjenester i Lunner kommune (2009)