Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sør-Fron kommune - saksbehandling ved avlastning til eldre

Dovre kommune - Legemiddelbehandling og ernæring ved Fredheim omsorgssenter

Vestre Toten - Legemiddelbehandling og ernæring ved Gimle sykehjem

Øystre Slidre - barneverns-, helse- og sosialtenester 2010

Hugin barneverntiltak tilsyn 2010

Gjøvik omsorgssenter 2010

Mjøsvoll senter for ungdomsvern 2010

Seljelia Senter for barnevern 2010

Toten barnevern- og kompetansesenter 2010

Solhaugen miljøhjem og omsorgssenter 2010

Sykehuset Innlandet HF Gjøvik ortopedisk enhet 2010

DPS Gjøvik døgnenheten selvmordstruede pasienter 2010

Sykehuset Innlandet Reinsvoll selvmordstruede pasienter 2010

Øyer kommune avlastning eldre saksbehandling 2010

Gjøvik kommune kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Søndre Land kommune kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Jevnaker kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Sel kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Dovre kommune, sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2010

Vestre Toten kommune, sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2010

Gausdal kommune helse sosial barneverntjenester 2010

Nordre Land saksbehandling tjenester eldre 2010

Lillehammer kommune helse sosial barneverntjenester 2010

Østre Toten kommune tvang makt psykisk utviklingshemmede 2010

Nordre Land kommune tvang makt psykisk utviklingshemmede 2010

Nord-Fron kommune sosiale tenester arbeids velferdsforvaltninga 2010

Jevnaker kommune rehabilitering sykehjem 2010

Gjøvik kommunes tildelingskontor saksbehandling 2010

Gausdal kommune rehabilitering sykehjem 2010

Avtalespesialist i psykisk helsevern spesialist i psykiatri 2010