Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Øyer kommune Nav søknad om økonomisk stønad 2011

Nord-Fron kommune rehabilitering i sjukeheim Sundheim bo- og treningssenter 2011

Sel kommune rehabilitering i sykehjem Sel sjukeheim 2011

Sykehuset Innlandet HF opplysningsplikten til barneverntjenesten 2011

Vang kommune pasientrettar sjukeheim 2011

Mjøsvoll senter for ungdomsvern barnevernsinstitusjon 2011

Hugin barneverntiltak barnevernsinstitusjon 2011

Solhaugen miljøhjem og omsorgssenter barnevernsinstitusjon 2011

Ringebu kommune Nav søknad om økonomisk stønad 2011

Skjåk kommune sosiale tenester i Nav 2011

Øystre Slidre kommune sosiale tenester i Nav 2011

Øyer kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Lesja kommune hjelpetiltak hjemmeboende barn 2011

Toten barnevern- og kompetansesenter tvang 2011

Dahleflata og Gamlevegen bofellesskap barneverninstitusjon tvang 2011

Gjøvik omsorgssenter for barn tvang 2011

Lillehammer kommune tvungen helsehjelp pasienter i sykehjem 2011

Dovre kommune barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2011

Vestre Slidre kommune sakshandsaming personar med stort bistandsbehov 2011

Vestre Toten kommune tjenester til psykisk utviklingshemmede 2011

Gjøvik kommune tjenester psykisk utviklingshemmede 2011

Sel kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Vestre Toten kommune barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2011

Søndre Land kommune barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2011

Nordre Land kommune barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2011

Lom kommune rehabilitering i sjukeheim Lom helseheim 2011

Lunner kommune rehabilitering sykehjem Lunner omsorgssenter 2011

Sykehuset Innlandet HF Lillehammer behandling eldre pasienter hjerneslag 2011