Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rapporten er publisert som pdf på grunn av bildemateriale.

Rapport frå tilsyn med sakshandsaming innan pleie- og omsorgs-tenestene med vekt på personar med stort bistandsbehov/heildøgns omsorg i Vestre Slidre kommune 2001(pdf)