Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helse- sosial- barneverntjenester bydel Frogner Oslo kommune (2008)

Blodbanken Oslo Ullevål universitetssykehus HF (2008)

Barnevern- helse- sosialtjenester Oslo kommune Nordre Aker (2008)

Lov sosiale tjenester Kap. 4A Bydel Nordstrand (2008)

Institusjon rusmiddelmisbrukere Karlsborg rehabiliteringssenter (2008)

Helse- sosial- barneverntjenester barn bydel Gamle Oslo (2008)

Helse- sosial- barneverntjenester bydel St. Hanshaugen (2008)

Barnevern- helse- sosialtjenester Oslo kommune Østensjø (2008)

Helse- sosial- barneverntjenester bydel Stovner (2008)

Voksne psykiske lidelser Aker universitetssykehus HF Alna DPS (2008)

Voksne psykiske lidelser Ullevål universitetssykehus HF Søndre Oslo DPS (2008)

Institusjon rusmiddelmisbrukere Kvinnetiltaket Bryn (2008)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Tåsenhjemmet (2008)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Frognerhjemmet (2008)

Institusjon rusmiddelmisbrukere - Kirkens Bymisjon Enga (2008)

Systemrevisjon/tilsyn 2008. Lov sosiale tjenester Kap. 4A. Tvang makt overfor personer utviklingshemning

Hovseterhjemmet (2008)

Meldeordningen spesialisthelsetjenesteloven Oslo universitetssykehus HF Ullevål - nevrol avd (2008)

Meldeordningen spesialisthelsetjenesteloven Oslo universitetssykehus HF Ullevål - ortoped senter (2008)

Meldeordning spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 Volvat Medisinske Senter (2008)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Økern sykehjem