Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Voksne psykiske lidelser Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Tøyen DPS (2009)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Fagerborghjemmet (2009)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Ammerudlunden sykehjem (2009)

Tvang makt utviklingshemmede Oslo kommune bydel Sagene (2009)

Voksne psykiske lidelser Oslo universitetssykehus HF Aker Follo DPS (2009)

Haugentunet barne- avlastningsbolig Oslo kommune Alna bydel (2009)

Vestlisvingen barne- avlastningsbolig Bydel Stovner Oslo kommune (2009)

Helsehjelp akutt kritisk syke Rødtvet sykehjem (2009)

Grefsenkollen avlastning Oslo kommune barne- avlastningsboliger (2009)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Oppsalhjemmet (2009)

Nødvendig helsehjelp akutt kritisk syke Nordberghjemmet (2009)

Voksne psykiske lidelser Diakonhjemmet Sykehus DPS Vinderen (2009)

Landsomfattende tilsyn 2008-2009 Voksne psykiske lidelser. Oppsummering Helseregion Sør Øst

Meldeordning spesialisthelsetjenestelov Diakonhjemmet Sykehus kirurgisk poliklinikk (2009)

Helsetjenester hjemmesykepleien Oslo kommune bydel Gamle Oslo (2009)

Oslo universitetssykehus HF Ullevål akuttpsykiatrien selvmordstruede pasienter (2009)

Blodbankvirksomheten Oslo universitetssykehus HF Aker-Ski sykehus (2009)

Bydel St. Hanshaugen – Tvang makt utviklingshemmede (2009)

Bydel Søndre Nordstrand - rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning (2009)

Majorstutunet bo- behandlingssenter - helsehjelp akutt og/eller kritisk syke pasienter (2009)

Meldeordning spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 Rikshospitalet - Ortopedisk avd (2009)

Akuttpsykiatriens håndtering selvmordstruede pasienter Lovisenberg Diakonale Sykehus (2009)

Hjemmesykepleien i Bydel Vestre Aker (2009)

Sosiale tjenester i Bydel Nordstrand 2010

Meldeordningen spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet nevrol avd 2009