Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bydel Nordre Aker - praktisk bistand opplæring avlastning, støttekontakt omsorgslønn 2010

Grensestien avlastningsbolig sosial- og helsetjenester barneboliger og avlastningsbolig 2010

Praktisk bistand opplæring - bydel Alna 2010

Oslo kommune - kommunale helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre med demenssykdom

Villa aktiv avlastning barne- avlastningsboliger 2010

Oslo kommune, bydel Ullern tvang makt psykisk utviklingshemmede 2010

Bydel Grorud, Oslo kommune hjemmeboende med demenssykdom 2010

Bydel Bjerke, Oslo kommune hjemmeboende med demenssykdom 2010

Diakonhjemmet sykehus behandling av hoftepasienter 2010

Avtalespesialist i psykisk helsevern 2010

Bydel St. Hanshaugen Oslo hjemmeboende eldre demenssykdom 2010

Oslo kommune, bydel Sagene sosiale tjenester Nav 2010

Oslo kommune Nordre Aker sosiale tjenester Nav 2010

Oslo kommune bydel Bjerke sosiale tjenester Nav 2010

Lovisenberg Diakonale Sykehus meldeordning i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 2010

Celler og vev Norsk hornhinnebank Øyeavd Ullevål 2010

Bydel Søndre Nordstrand hjemmeboende med demenssykdom 2010

Josefinesgate DPS selvmordstruede pasienter 2010

Avtalespesialist psykisk helsevern Psykologspesialist Oslo 2010

Bydel Grünerløkka Oslo kommune hjemmeboende demenssykdom 2010