Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Eldre pasienter med hjerneslag OUS Ullevål 2011

Oslo universitetssykehus HF, seksjon for reproduksjonsmedisin celler og vev assistert befruktning 2011

Lørenskog kommune lov om sosiale tjenester kap. 4 og kap. 4A Bårliskogen Syd 2011

Aleris Helse AS, Fertilitetssenteret celler og vev assistert befruktning 2011

Furuset sykehjem rehabilitering sykehjem 2011

Spesialistpraksis i psykologi voksne med psykiske lidelser 2011

Oslo kommune Bydel Ullern saksbehandling søknad sykehjemsplass 2011

Bydel Søndre Nordstrand saksbehandling avlastning eldre 2011

Oslo kommune Bydel Bjerke Villa Eik lov om sosiale tjenester Kap. 4 og Kap. 4A 2011

Aurskog-Høland kommune sosiale tjenester i NAV 2011

IVF- klinikken Oslo AS celler og vev assistert befruktning 2011

Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Ortop avd eldre pasienter med hoftebrudd 2011

Oslo kommune, bydel Østensjø tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2011

Bydel Bjerke - Oslo kommune saksbehandling sykehjemsplasser 2011

Oslo kommune Midtåsenhjemmet tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Bydel Gamle Oslo Tildelingskontoret saksbehandling sykehjemsplasser 2011

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand sosiale tjenester i Nav 2011

Bydel St. Hanshaugen barneverntjenesten 2011

Oslo kommune, bydel Vestre Aker, tvungen helsehjelp i sykehjem 2011

Oslo kommune bydel Ullern sosiale tjenester i Nav 2011

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo sosiale tjenester i Nav 2011

Oslo kommune, bydel Nordstrand sosiale tjenester i Nav 2011

Kingosgate rehabiliteringssenter sykehjem 2011

Grünerløkka sykehjem tvungen helsehjelp pasientrettighetsloven kap 4A 2011

Oslo kommune bydel Alna sosiale tjenester i Nav 2011

Stovner bydel sosiale tjenester i Nav 2011

Fagerborghjemmet nødvendig helsehjelp akutt og/eller kritisk syke pasienter 2011