Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Skiptvet kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2013

Psykisk helsevern for barn- og unge BUP-Fredrikstad Sykehuset Østfold HF 2013

Spydeberg kommune personer med samtidig rus og psykiske lidelser 2013

Sarpsborg kommune personer med samtidig rus og psykiske lidelser 2013

Råde kommune personer med ruslidelse og psykisk lidelse 2013

Fredrikstad kommune personer med ruslidelse og psykisk lidelse 2013

Trøgstad kommune folkehelsearbeid 2013

Halden kommune oppfølging av barn i fosterheim 2013

Rygge kommune folkehelsearbeid 2013

Sarpsborg kommune folkehelsearbeid 2013

Askim kommune legemiddelhåndtering hjemmetjenesten omsorgsboliger 2013

Hobøl kommune legemiddelhåndtering hjemmeboende, legemiddelhåndtering i sykehjem, oppfølging eldre med demens, samarbeid med fastlegene 2013

Spydeberg kommune kvalifiseringsprogrammet NAV 2013

Fredrikstad kommune NAV Fredrikstad kvalifiseringsprogrammet 2013

Hvaler kommunes oppfølging av barn i fosterhjem 2013

NAV Halden søknader økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn 2013

Rygge kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Moss kommune helsestasjonstjenester til barn 0–6 år 2013

Eidsberg kommune Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år 2013

Askim kommune helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år 2013

Halden kommune Familiens hus helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Hobøl kommune søknad om økonomisk stønad frå personar med forsørgjaransvar for barn 2012

Borg senter for barn og familier Moringen 2013

Moss kommune Nav søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn 2013