Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Stavanger universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon behandling legemidler uten samtykke (2008)

Avlastnings-og støttekontakttjenestene Bjerkreim kommune (2008)

Behandling legemidler uten eget samtykke Jæren DPS Kløver 1 (2008)

Boganes sykehjem Stavanger kommune (2008)

Legetjenesten Siratun sykestue Utsira kommune (2008)

Avlastnings ­og støttekontakttjenestene Hjelmeland kommune (2008)

Helse- sosiale tjenester Kvitsøy kommune (2008)

Sokndal kommune - legemiddelbehandling Solbø sykehjem (2008)

Barnevern- helse- sosialtjenester Lund kommune (2008)

Barnevern- helse- sosialtjenester Haugesund kommune (2008)

Beredskap - StatoilHydro Brage (2008)

Spesialisthelsetjenester Sandnes DPS (2008)

Skjerma eining demente Sivdamheimen Time kommune (2008)

Psykisk utviklingshemmmede Kopervik hjemmetjeneste (2008)

Barnevern- helse- sosialtjenester Sola kommune (2008)

Barnevern- helse- sosialtenester barn Tysvær kommune (2008)

Barnevern- helse- sosialtjenester Rennesøy kommune (2008)

Helse- sosialtenester utviklingshemmede omsorgsbustadar Faatunet - Finnøy kommune (2008)

Pasientrettigheter Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus BUP Stavanger (2008)

Frelsesarmeens behandlingssenter Heskestad (2008)

Barnevern- helse-og sosialtjenester Randaberg kommune

Helse- sosialtenester vaksne psykiske lidingar som bur bufellesskap Hå kommune (2008)

Blodbanken Stavanger Helse Stavanger HF (2008)

Tilsyn sykehjemsavd Lunde bo- aktivitetssenter Sandnes kommune (2008)