Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Stavanger Universitetssjukehus har i lang tid hatt et vedvarende overbelegg. Helsetilsynet i Rogaland har med uro fulgt situasjonen. Det ble foretatt et uanmeldt tilsynsbesøk 16.1.2009.

Helsetilsynet framleis uroa over overbelegg ved SUS (21.3.2009) Artikkel fjerna ved lansering av nye nettsider Fylkesmannen i Rogaland.