Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Håndtering selvmordstruede pasienter Jæren DPS N.K.S. 2011

Stavanger Universitetssjukehus utredning diagnostikk logistikk brystkreft 2010

Lund kommune sosiale tjenester Nav 2010

Stavanger kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Hå kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Sandnes kommune sykehjem rehabilitering 2010

Klepp kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Vindafjord kommune avlasting omsorgsytarar eldre 2010

Stavanger universitetssjukehus psykiatrisk divisjon selvmordstruede pasienter 2010

Hå kommune, legemiddelhåndtering i sykehjem 2010

Hiimsmoenkollektivet barnevernsinstitusjon 2010

Stavanger kommune barnevern mindreårige flyktninger 2010

Tryggheim barnehjem 2010

Pluss Barnevern AS 2010

Brusand bofellesskap barnevernsinstitusjon 2010

Sandnes barnevernsenter 2010

Haugesund barnevernsenter 2010

Skåland Ungdomssenter barneverninstitusjon 2010

Stavanger Akuttsenter barnevernsinstitusjon 2010

Bokn Bufellesskap tvang 2010

Lund kommune legemiddelhåndtering sykehjem hjemmesykepleie 2010

Sokndal kommune legemiddelhåndtering sykehjem hjemmesykepleie 2010

Fastlege II utredning oppfølging demente Stavanger 2010

Fastlege I utredning oppfølging demente Stavanger 2010

Karmøy kommune sykehjem rehabilitering 2010

Eigersund kommune legemiddelhåndteringen sykehjem hjemmesykepleien 2010

Gjesdal kommune legemiddelhåndtering sykehjem hjemmesykepleien 2010

Bjerkreim kommune legemiddelhandtering sjukeheim heimesjukepleie 2010

Stavanger kommune helse- og sosialtjenester eldre 2010

Finnøy kommune sosiale tjenester i Nav 2010