Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tysvær kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Eigersund kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Strand kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Klepp kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Randaberg kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Sandnes kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Stavanger Akuttsenter brukermedvirkning 2011

Avaldsnes aldersheim uanmeldt tilsyn 2012

Randaberg kommune fastlege III utredning oppfølging demens 2011

St. Petri aldersheim grunnleggende behov 2011

Soltun alderspensjonat grunnleggende behov 2011

Skåreheimen aldersheim grunnleggende behov 2011

Avaldsnes aldersheim grunnleggende behov 2011

Finnøy kommune eldre med demens 2011

Tysvær kommune legemiddelhandtering 2011

Sauda kommune legemiddelhandtering 2011

Karmøy kommune legemiddelhandtering 2011

Randaberg kommune fastlege II utredning oppfølging demens 2011

Randaberg kommune fastlege utredning oppfølging demens 2011

Blodbankvirksomheten Stavanger sykehus HF 2011

Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF ortopedisk avd eldre hoftebrudd 2011

Hå kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

Haugesund sanitetsforening revmatismesykehus prioritering oppfølging 2011

Skåland Ungdomssenter barneverninstitusjon 2011

Sandnes kommune tvungen helsehjelp Åse bo og aktivitetssenter 2011

Gjesdal kommune søknader om økonomisk stønad Nav 2011

Fertilitet Vest AS Klinikk Hausken humane celler og vev 2011

Helse Fonna HF Haugesund Fertilitetssenter humane celler og vev 2011

Haugesund kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Vindafjord kommune sosiale tenester i Nav 2011