Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rennesøy kommune økonomisk stønad personer med forsørgeransvar for barn 2012

Gjesdal kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Finnøy kommune barneverntenesta heimebuande barn 2012

Karmøy kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Suldal kommune saksbehandling ved utgreiing og tildeling av avlastning 2012

Hjelmeland kommune NAV saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet barneverninstitusjon 2012

Solstrand barnevernsenter 2012

Stavanger barneverntjeneste 2012

Helse Fonna HF blodbankvirksomheten 2012

Suldal kommune søknader om økonomisk stønad 2012

Helse Fonna HF håndtering av humant beinvev 2012

Helse Stavanger HF håndtering av humant beinvev 2012

Vindafjord kommune Ølen omsorgssenter rehabiliteringstilbodet 2012

Tiltaksgruppen AS avd Stavanger­ Brusand bofellesskap 2012

Tiltak for ungdom - Agder 2012

Karmøy kommune tvungen helsehjelp Skudenes bu- og behandlingsheim 2012

Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Strand kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Sola kommune, Sola sjukeheim rehabiliteringstilbudet 2012

Eigersund kommune tvungen helsehjelp Lagård bo og servicesenter 2012

Josephines Stiftelsens barnehjem 2012