Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bremanger kommune barneverntenesta heimebuande barn 2011

Jølster kommune tenestetilbodet til rusmiddelmisbrukarar 2011

Askvoll kommune tenestetilbodet til rusmiddelmisbrukarar 2011

Poliklinikkane i Førde og Florø Helse Førde tverrfagleg spesialisert behandling 2011

Aurland kommune tvang pasientar i sjukeheim 2011

Helse Førde HF Ortopedisk avd eldre pasientar med hoftebrot 2011

Eid kommune tvungen helsehjelp sjukeheim 2011

Flora kommune tvungen helsehjelp sjukeheim 2011

Gulen kommune sosiale tenester i Nav 2011

HAFS interkommunale barnevernsteneste hjelpetiltak for heimebuande born 2011

Førde kommune hjelpetiltak for heimebuande born 2011

Høyanger kommune sosiale tenester i Nav 2011

Helse Førde HF Førde sentralsjukehus eldre pasientar med hjerneslag 2011

Helse Førde HF Nordfjord sjukehus eldre pasientar med hjerneslag

Luster kommune sosiale tenester i Nav 2011

Lærdal kommune helse og sosialtenester heimebuande eldre 2011

Jølster kommune helse og sosialtenester heimebuande eldre 2011

Balestrand kommune helse og sosialtenester heimebuande eldre 2011

Jølster kommune fastlegen si legemiddelbehandling av eldre 2011

Lærdal kommune fastlegen si legemiddelbehandling av eldre 2011

Balestrand kommune fastlegen si legemiddelbehandling av eldre 2011