Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sykehjem Skaun kommune Rossvollheimen (2007)

Eldre sykehjem Klæbu sykehjem

Samlerapport helseforetakenes internkontrollsystem hendelser Helse Midt-Norge (2007)

Samlerapport tilsyn forsvarlighet kvalitet akuttmottak somatiske sykehus Midt-Norge 2007

Helseforetakenes internkontrollsystem uønskede hendelser St. Olavs Hospital HF (2007)

Helseforetakenes internkontrollsystem uønskede hendelser Lade behandlingssenter (2007)

Helse- sosiale tjenester voksne psykiske lidelser Snillfjord kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Bjugn kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Orkdal kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Rissa kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Melhus kommune (2007)

Voksne psykisk lidelser 2007 Trondheim kommune Helse velferd Midtbyen Østbyen (2007)

Voksne psykiske lidelser Oppdal kommune (2007)

Voksne psykiske lidelser Tydal kommune (2007)

Avlastningstiltak støttekontakt sosialtjenesteloven Trondheim kommune – Lerkendal bydel (2007)

Forsvarlighet kvalitet akuttmottak somatiske sykehus St. Olavs Hospital HF Orkdal Sjukehus (2007)

Forsvarlighet kvalitet akuttmottak somatiske sykehus St. Olavs Hospital HF avd. Trondheim (2007)

Avlastningstiltak støttekontakt sosialstjenesteloven Holtålen kommune (2007)

Avlastningstiltak støttekontakt sosialtjenesteloven Rennebu kommune (2007)

Avlastningstiltak støttekontakt sosialtjenesteloven Klæbu kommune

Eldre sykehjem Orkdal kommune (2007)

Eldre sykehjem Rissa sykehjem (2007)