Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Trondheim kommune, helsestasjon skolehelsetjenesten 2010

Stormyra Ritell plan for det enkelte barn 2010

St. Olavs Hospital HF BUP Saupstad 2010

Orkdal kommune helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2010

Klæbu kommune helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2010

Catharinasenteret barneverninstitusjon 2010

Orkdal kommune barneverntjenesten 2010

Celler og vev St. Olavs Hospital HF Avd øyesykdommer 2010

Oppdal og Rennebu sosiale tjenester i Nav 2010

Røros og Holtålen sosiale tjenester Nav 2010

Sosiale tjenester Nav Nord-Fosen

Melhus kommune sosiale tjenester i Nav

Malvik kommune uanmeldt tilsyn tilsyn legemiddelhåndtering 2010

Våre hjem a/s barneverninstitusjon 2010

Selbu kommune uanmeldt tilsyn legemiddelhåndtering 2010

Ørland kommune uanmeldt legemiddelhåndtering 2010

St. Olavs Hospital HF, Nevrokirurgisk avdeling kommunikasjon i helseforetak 2010

Trondheim kommune, Nidarvoll helsehus tjenesten til eldre uanmeldt tilsyn 2010

Orkdal barnevernsenter 2010

Hitra og Frøya Sosiale tjenester i Nav 2010

Ranheim Vestre målsetting og plan det enkelte barn 2010

Melhus kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Malvik kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Orkdal kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Midtre-Gauldal kommune saksbehandling avlastning til eldre 2010

Storbuan ungdomshjem tilsyn målsetting plan det enkelte barn 2010

Gartnerhaugen tilsyn målsetting plan det enkelte barn 2010

Ørland kommune tjenesten eldre selvmeldingstilsyn 2010

Meldal kommune tjenesten eldre selvmeldingstilsyn 2010

Hitra kommune - tjenesten til eldre - selvmeldingstilsyn 2010

Agdenes kommune - tilsyn tjenesten eldre - selvmeldingstilsyn 2010

Røros kommune - tilsyn tjenesten eldre - selvmeldingstilsyn 2010

St Olavs Hospital HF Orkdal sykehus - små fødeavdelinger 2010

Barneverninstitusjonen Villa Vika AS målsetting plan for det enkelte barn 2010

Kletten Fjellgård krav bemanning kompetanse 2010

Rabita bo og oppfølgingstjeneste krav til bemanning ansattes kompetanse 2010

Gilantunet barneverninstitusjon krav til bemanning -ansattes kompetanse ved 2010

Buan gård barneverninstitusjon krav til bemanning ansattes kompetanse 2010

Roan kommune - tjenesten til eldre 2010

Kvammen akuttinstitusjon - krav til bemanning ansattes kompetanse 2010

Midtre Gauldal kommune - tjenester eldre 2010

Midtre Gauldal kommune - tjenester til eldre - fastlege 2010

Oppdal kommune - tjenesten til eldre - fastlege

Malvik kommune - barneverntjenesten 2010

Oppdal kommune - tjenesten til eldre (2010)

Beboernes rettigheter bruk tvang 5 Furulund bo treningssenter rusmiddelavhengige (2009)