Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

16.07.2010

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legerniddelhåndtering. I Sør-Trøndelag er dette gjennomført i fem kommuner, bl.a. Agdenes kommune.

Vi mottok svar fra Agdenes kommune, hjemmetjenesten og sykehjemmet i brev av 16.04.2010. Tjenesten har ikke avdekket avvik ved legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten eller sykehjemmet.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag anser herved selvmeldingstilsynet som avsluttet.

Med hilsen

Inger Williams fung.fylkeslege

Ingrid Karin Hegvold seniorrådgiver

Kopi:

Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO