Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

16.07.2010

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Sør-Trøndelag er dette gjennomført i fem kommuner, bl.a. Hitra kommune.

Vi mottok svar fra Hitra kommune, hjemmetjenesten og sykehjemmet i brev av 21.03.2010. Tjenesten har ikke avdekket avvik ved legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten eller sykehjemmet.

Med hilsen

Inger Williams fung.fylkeslege

Ingrid Karin Hegvold seniorrådgiver

Kopi:
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO