Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er selvmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I Sør-Trøndelag er dette gjennomført i fem kommuner, bl.a. Røros kommune.

Vi mottok svar fra Røros kommune, hjemmetjenesten i brev datert 25.03.2010 og fra Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem 05.05.2010. Tjenesten har ikke avdekket avvik ved legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten eller de to sykehjemmene.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag anser herved selvmeldingstilsynet som avsluttet.

Med hilsen

Inger Williams fung.fylkeslege

Ingrid Karin Hegvold seniorrådgiver

Kopi:
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO