Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Orkdal barnevernsinstitusjon bemanning og kompetanse 2011

Sentrum Øyeklinikk avtalespesialist øyesykdommer 2011

Klinikk øyeblikk avtalespesialist øyesykdommer 2011

Hegglia barnehjem barns medvirkning 2011

Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse Sentrum kontaktsenter makt tvang 2011

Tydal kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Røros kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Skaun kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Rennebu kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Hitra kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Hemne kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Bjugn kommune saksbehandling avlastning eldre 2011

Storbuan Ungdomshjem bemanning kompetanse 2011

Trondheimklinikken tverrfaglig spesialiserte tjenester rusmiddelmisbrukere 2011

Stormyra Ritell barnevernsinstitusjon bemanning og kompetanse 2011

Catharinasenteret barneverninstitusjon bemanning og kompetanse 2011

Våre Hjem barnevernsinstitusjon bemanning kompetanse 2011

Trondheim kommune barnevernsinstitusjon Gartnerhaugen videreføringsenhet 2011

Villa Vika AS barnevernsinstitusjon bemanning og kompetanse 2011

Trondheim kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

St. Olavs Hospital HF Avdeling for ortopedi Orkdal hoftebrudd 2011

St. Olavs Hospital HF Avdeling for ortopedi Trondheim hoftebrudd 2011

Trondheim kommune Lerkendal sosiale tjenester i Nav 2011

Frøya kommune barneverntjenesten 2011

Skaun kommune tvungen helsehjelp i sykehjem 2011

Trondheim kommune tvungen helsehjelp i sykehjem 2011

Hitra kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

St. Olavs Hospital HF Trondheim eldre pasienter med hjerneslag 2011

St. Olavs Hospital HF, Medisinsk klinikk Orkdal eldre pasienter med hjerneslag 2011

Kvammen Akuttinstitusjon målsetning plan det enkelte barn 2011

Klæbu kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

Skaun kommune sosiale tjenester i Nav 2011

St. Olavs Hospital HF, Fertilitetsseksjonen humane celler og vev for assistert befruktning 2011

Fertilitetsklinikken Medicus AS humane celler og vev for assistert befruktning 2011

Bjugn kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Ranheim Vestre barnevernsinstitusjon samvær med foreldre og venner 2011

Orkdal kommune sosiale tjenester i Nav

Agdenes kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Ørland kommune sosiale tjenester Nav 2011

Gilantunet barneverninstitusjon rett til samvær med foreldre venner 2011

Klæbu sykehjem tilsyn med faglig forsvarlighet 2011

Sørum Gård Rehabiliteringssenter faglig forsvarlighet 2011

Buan gård barneverninstitusjon målsetting plan det enkelte barn 2011

Aleris Ungplan Midt Norge målsetting plan for det enkelte barn 2011

Tydal kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Holtålen kommune helsestasjons og skolehelsetjenesten 2011