Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tinn kommune tvang makt psykisk utviklingshemmede 2011

Bamble kommune Sosiale tjenester i Nav 2011

Drangedal kommune tjenestetilbud til rusmiddelavhengige 2011

Seljord kommune teneste for funksjonshemma 2011

Sauherad kommune hjemmetjenesten psykisk utviklingshemmede 2011

Barnevernssamarbeidet i Vest - Telemark vertskommune Kviteseid heimebuande born 2011

Sauherad kommune sosiale tjenester i NAV 2011

Siljan kommune hjelpetiltak hjemmeboende barn 2011

Sykehuset Telemark HF, Fertilitetsklinikken Sør celler vev assistert befruktning 2011

Notodden og Hjartdal kommuner barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2011

Tinn kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Nome kommune tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester 2011

Vinje kommune tenester til rusmiddelmisbrukerar 2011

Sykehuset Telemark HF Skien Blodbankvirksomheten 2011

Fyresdal kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2011

Hjartdal kommune tvungen helsehjelp pasientar i sjukeheimar 2011

Kviteseid kommune tvungen helsehjelp pasientar i sjukeheimar 2011

Grenland ungdoms- og familiesenter barnevernsinstitusjon 2011

Skien Ungdoms- og familiesenter avd. Klokkerhuset 2011

Utredning og oppfølging av demens fastlege II Porsgrunn kommune 2011

Porsgrunn kommune hjemmeboende eldre med demens 2011

Utredning og oppfølging av demens fastlege Porsgrunn 2011

Aleris Ungplan & BOI A/S Region Sør Skien Barnevernsinstitusjon 2011

Sykehuset Telemark HF eldre pasienter med hjerneslag 2011

Argus Øyeklinikk AS Skien 2011

Kviteseid kommune tenestetilbodet til rusmiddelavhengige 2011

Avtalespesialist psykisk helsevern Psykologspesialist Skien 2011

Avtalespesialist psykisk helsevern Psykologspesialist Telemark 2011