Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Storfjord kommune legemiddelhåndtering hjemmetjenesten 2010

Tromsø Kommune, Sør-Tromsøya sykehjem 2010

Tromsø kommune Omsorgstjenesten Jadeveien 2010

Torsken kommune legemiddelhåndtering hjemmetjenesten 2010

Kvæfjord ungdomssenter tvang i akutte faresituasjoner 2010

Tromsø kommune legemiddelhåndtering Sentrum hjemmetjeneste 2010

Bjarkøy kommune legemiddelhåndtering i sykehjem 2010

Tromsø kommune legemiddelhåndtering Sør-Tromsøya sykehjem 2010

Lamo ungdomssenter barneverninstitusjon 2010

Balsfjord kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Aleris Ungplan Nord 2010

Lyngen kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Nordreisa kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Oppsummering Helse Nord RHF regionalt tilsyn akutt hjerneslag 2010

Sørreisa kommune tilsyn med fastlege 2010

Ibestad kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Dyrøy kommune tilsyn med allmennlege 2010

Nymogården AS barneverninstitusjon 2010

UNN HF Avdeling urologi endokrin kirurgi Tromsø henvisninger 2010

Kåfjord kommune tjenester hjemmeboende med demens 2010

Bardu kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Tranøy kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Sørreisa kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Kåfjord kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Målselv kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Skånland kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Kvænangen kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Gratangen kommune saksbehandling avlastning eldre 2010

Tromsø kommune - helse- og sosialtjenester døvblindfødte 2010

Systemrevisjon Tromsø ungdomssenter 2010

Mottak og behandling pasienter med mistanke akutt hjerneslag Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd Harstad 2010

Mottak og behandling pasienter mistanke akutt hjerneslag Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd Narvik 2010

Storfossen Bokollektiv - Krav om politiattest ransaking beslaglegging/tilintetgjøring 2010

Lyngen kommune - legemiddelbehandling Lyngstunet helse- sosialsenter 2010

Sørreisa kommune sosial- helsetjenester demente eget hjem omsorgsbolig (2010)

Dyrøy kommune kommunale sosial- helsetjenester demente eget hjem omsorgsbolig (2010)

Barneverntjenesten Longyearbyen lokalstyre (2010)

Universitetssykehuset Nord Norge Diagnostisk klinikk (2010)