Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Balsfjord kommune brukerstyrt personlig assistanse 2011

Karlsøy kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2011

Silsand ungdomshjem bruk av tvang 2011

UNN Akuttmedisinsk klinikk Ambulanseavd stasjon Sjøvegan 2011

Bardu kommune brukerstyrt personlig assistanse 2011

Berg kommune Berg sykehjem tvungen helsehjelp 2011

Tromsø kommune midlertidig botilbud lov om sosiale tjenester i Nav § 27 2011

Kvæfjord Ungdomssenter bruk av tvang 2011

Tromsø kommune Omsorgstjenesten Fastlandet ernæring uanmeldt tilsyn 2011

Karlsøy kommune brukerstyrt personlig assistanse 2011

Universitetssykehuset i Nord- Norge HF Tromsø Kvinneklinikken assistert befruktning 2011

Universitetssykehuset Nord-Norge HF avd gastroenterologisk kirurgi Tromsø Dokumentasjon og samarbeid 2011

Balsfjord kommune Hjemmetjenesten Laksvatn ernæring uanmeldt tilsyn 2011

Kvænangen kommune Gargo sykehjem tvungen helsehjelp 2011

Lenvik kommune Finnsnes omsorgssenter ernæring 2011

UNN HF Tromsø, UNN HF Harstad og UNN HF Narvik pasienter hoftebrudd 2011

Salangen kommune samhandling spesialist- og kommunehelsetjenesten 2011

Lavangen kommune samhandling spesialist- kommunehelsetjenesten 2011

Balsfjord kommune samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjenesten 2011

Storfjord kommune samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 2011

Tromsø kommune, Mortensnes sykehjem uanmeldt tilsyn ernæring 2011

Målselv kommune Målselvtunet sykehjem uanmeldt tilsyn 2011

UNN Tromsø behandling eldre pasienter med hjerneslag 2011

Sørreisa kommune Sørreisa sykehjem uanmeldt tilsyn 2011

Astafjord barneverntjeneste hjemmeboende barn 2011

Storfjord kommune barnevernstjenester hjemmeboende barn 2011

Målselv kommune samfunnsmedisinske oppgaver 2011

Tranøy kommune samfunnsmedisinske oppgaver 2011

Aleris Ungplan Nord AS barnevernsinstitusjon 2011

Balsfjord kommune saksbehandling avlastning eldre 2011