Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Silsand Ungdomshjem 2012

Aleris Ungplan & BOI AS Tromsø bruk av tvang 2012

Tromsø ungdomssenter 2012

Harstad kommune brukerstyrt personlig assistanse 2012

Aleris Ungplan Nymogården rettighetsforskriften 2012

Kvæfjord kommune brukerstyrt personlig assistanse 2012

Harstad kommune midlertidig botilbud lov om sosiale tjenester i Nav 2012

Skjervøy kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Skånland kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Nordreisa kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Kvæfjord Ungdomssenter rettighetsforskriften 2012

UNN HF Tromsø pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Storfjord kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Kvænangen kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Ibestad kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Lenvik kommune tvungen helsehjelp sykehjem 2012

UNN HF Harstad HF pasienter med tykk og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Karlsøy kommune Karlsøy omsorgssenter tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Dyrøy kommune Dyrøy sykehjem tvungen helsehjelp 2012

Berg, Lenvik og Tranøy kommuner barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Gratangen kommune brukerstyrt personlig assistanse 2012

Sørreisa kommune brukerstyrt personlig assistanse 2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF blodbankvirksomheten 2012

Kåfjord kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Nordreisa kommune Lillebo avlastningsbolig 2012

Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø håndtering av bein og beinvev 2012

Balsfjord kommune Sandbukt barne- og avlastningsbolig 2012

Tromsø kommune Nansenveien barnebolig 2012

Tromsø kommune Selnes barne- og avlastningsbolig 2012