Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sykehuset i Vestfold Ortopedisk avdeling hoftepasienter 2010

Psykiatrien i Vestfold HF, Vestfoldklinikken rusmiddelmisbrukere 2010

Svelvik kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Stokke kommune sosiale tjenester i Nav 2010

Larvik kommune miljørettet helsevern 2010

Kvinnesykdommer og fødselshjelp spesialistpraksis 2010

Avtalespesialist Vestfold psykologspesialist 2010

Lardal kommune legemiddelbehandling demente i sykehjem 2010

Hof kommune oppfølging kvalifiseringsprogram 2010

Sande kommune oppfølgingen av kvalifiseringsprogram 2010

Sandefjord kommune avlastning korttidsopphold 2010

Re kommune avlastning korttidsopphold 2010

Tønsberg kommune avlastning korttidsopphold 2010

Hof kommune avlastning korttidsopphold 2010

Horten kommune legemiddelbehandling demente Indre Havn sykehjem 2010

Horten kommune midlertidig botilbud 2010

Larvik kommune midlertidig botilbud 2010

Avtalespesialister innen psykisk helsevern Vestfold - Psykiater 2010

Stiftelsen Klokkergården, avdeling Stokkekollektivet 2010

Avtalespesialister innen psykisk helsevern i Vestfold - psykiater 2010

Legemiddelbehandling demente pasienter Holmestrand sykehjem 2010

Stokke kommune - pasientrettighetsloven kap 4 A

Svelvik kommune - Pasientrettighetsloven kap 4 A

Nøtterøy kommune - legemiddelbehandling demente sykehjem Gipø bo- og behandlingssenter 2010

Jarlsberg ungdoms- og familiesenter, avdeling Gokstad - systemrevisjon 2010

Skjerfheimkollektivet - systemrevisjon 2010

Tjøme kommune - Praktisk bistand, støttekontakt og IP - Møllebakken bofellesskap

Holmestrand kommune praktisk bistand, støttekontakt og IP - Tunnelveien (2010)