Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Holmestrand kommune psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 2011

Larvik kommune uanmeldt tilsyn Yttersølia sykehjem 2011

Lardal kommune uanmeldt tilsyn Lardal sykehjem­ 2011

Tjøme kommune uanmeldt tilsyn Tjøme sykehjem 2011

Nøtterøy kommune uanmeldt tilsyn Bjønnesåsen bo og sykehjem 2011

Hof kommune uanmeldt tilsyn Veset bo og aktivitetssenter 2011

Hof kommune sosialtjenesteloven tjenester rusmiddelavhengige pasienter med psykiske lidelser 2011

Sandefjord kommune sosialtjenesteloven tjenester rusmiddelavhengige pasienter med psykiske lidelser 2011

Svelvik kommune uanmeldt tilsyn Svelvik sykehjem 2011

Sande kommune uanmeldt tilsyn Sandetun sykehjem 2011

Andebu kommune uanmeldt tilsyn Andebu sykehjem 2011

Tønsberg kommune uanmeldt tilsyn Træleborg bo- og behandlingsssenter 2011

Holmestrand kommune uanmeldt tilsyn Holmestrand sykehjem­ 2011

Stokke kommune uanmeldt tilsyn Soltunet sykehjem 2011

Sandefjord kommune uanmeldt tilsyn Lunden senter for demens 2011

Sykehuset i Vestfold HF Klinikk fysikalsk med og rehab hjerneslag eldre 2011

Sykehuset i Vestfold HF, Akuttmottaket hjerneslag eldre 2011

Sykehuset i Vestfold HF Prehospital klinikk hjerneslag eldre 2011

Horten interkommunale Legevakt hjerneslag eldre 2011

Sandefjord kommune sosiale tjenester i Nav 2011

Re kommune hjemmeboende barn barneverntjenesten 2011

Skjerfheimkollektivet beboernes personlige integritet 2011

Bufetat Tønsberg ungdoms familiesenter seksjon Barkåker beboernes personlige integritet 2011

Klokkergården avd Stokkekollektivet beboernes personlige integritet 2011

Tønsberg kommune sosiale tjenester 2011

Nøtterøy kommune sosialtjenesteloven tjenester rusmiddelavhengige 2011

Sykehuset i Vestfold HF behandling eldre pasienter med hjerneslag 2011

Stokke kommune barnevernstjenesten hjemmeboende barn 2011

Sandefjord kommune hjelpetiltak til hjemmeboende barn 2011

Sandefjord ungdomssenter beboernes personlige integritet 2011