Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sykehuset i Vestfold HF behandling av pasienter med gynekologiske problemstillinger 2012

Svelvik kommune samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 2012

Nøtterøy kommune samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 2012

Lardal kommune samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 2012

Larvik kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Nøtterøy kommune sosiale tjenester i Nav 2012

Sykehuset i Vestfold HF håndtering av humant beinvev 2012

Vestfold barne- og familiesenter, seksjon Holtanløkka 2012

Sykehuset i Vestfold HF pasienter med tykk- og endetarmskreft kolorektalkreft 2012

Sykehuset i Vestfold HF bistand og vurdering av vedtak om tvang 2012

Tønsberg kommune saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2012

Stiftelsen Vilde senter for foreldre og barn utredningsopphold 2012

Sandefjord kommune utredning samarbeid med spesialisthelsetjenesten der kommunen skal fatte vedtak om tvang 2012

Tønsberg kommune utredning samarbeid med spesialisthelsetjenesten der kommunen skal fatte vedtak om tvang 2012

Tjøme kommune Tjøme sykehjem tvungen helsehjelp 2012

Horten kommune Åsgårdstrand sykehjem tvungen helsehjelp 2012

Sykehuset i Vestfold HF Søndre Vestfold DPS selvmordsrisiko risiko voldelig adferd 2012

Hof kommune barneverntjenester hjemmeboende barn 2012

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Holmestrand kommune Holmestrand sykehjem tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Nøtterøy kommune Gipø bo- og behandlingssenter tvungen helsehjelp sykehjem 2012

Sande kommune, Sandetun sykehjem tvungen helsehjelp 2012

Horten kommune sosiale tjenester i Nav 2012

Horten kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Holmestrand kommune søknader om økonomisk stønad 2012

Nøtterøy kommune barneverntjenesten hjemmeboende barn 2012

Holmestrand kommune saksbehandling ved utredning tildeling av omsorgstjenester 2012

Larvik kommune saksbehandling ved utredning tildeling av omsorgstjenester 2012

Re kommunes saksbehandling omsorgstjeneste 2012

Lardal kommune saksbehandling utredning tildeling omsorgstjenester 2012