Helsetilsynet

Dersom du ønsker å logge inn på Losen, så må du logge på fra en forhåndsgodkjent IP-adresse eller koble opp intern desktop/hjemmekontorløsninga di før du går til losen.helsetilsynet.no. Dersom problemene vedvarer, kontakt xxx. (...). Lykke til!"