Tidligere år Eksterne lenker

Tidligere år

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010-2006 | 2005-2000

2018

Fonn M
39 sykepleiere tatt for pilletyveri – mistet autorisasjonen [intervju med Olaug Nørstrud].
Sykepleien 13. mars 2018.

Hofstad E
Før- og etterbilder: Er det lov? [intervju med Susanne Lie].
Sykepleien 17. mars 2018.

Hofstad E
Klaget inn før- og etterbilder av kosmetiske inngrep [intervju med Susanne Lie].
Sykepleien 6. mars 2018.

Hofstad E
– Opplæringen av sykepleiere på legevakt må bedres [intervju med Trude Bakke].
Sykepleien 8. mars 2018.

Kylland H
"Det gjelder livet" [om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming] (pdf).
SOR rapport 2018; 2: 20-33.
[publisert med tillatelse fra SOR-rapport]

Kylland H
Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming (pdf).
SOR rapport 2018; 2: 2-18.
[publisert med tillatelse fra SOR rapport]

Pedersen I, Braut B
Informasjon og medvirkning gir bedre tjenester.
Tidsskrift for den norske legeforening 5. mars 2018.

Sandberg S
– Presses til å jobbe dårligere [intervju med Jan Fredrik Andresen om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen].
Dagsavisen 29. januar 2018.

Steen M, Skjær W,
Tilsyn med kommunale tjenester til eldre – lovlighetskontroll og utviklingsarbeid.
Kommunerevisoren 2018; 2: 9-12.

Øglend B, Blørstad T, Braut B
Felles tanker i kjølvannet av en fatal feilmedisinering.
Tidsskrift for den norske legeforening 2. mars 2018.

Eksterne lenker

Gå til toppen