Tidligere år Eksterne lenker

Tidligere år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010-2006 | 2005-2000

2017

Bleskestad IH, Braut GS, 
Unntak fra taushetsplikten? [kommentar]
Tidsskrift for den norske legeforening 28. november 2017.

Bogetun G, Sømhovd SH
Brukermedvirkning for samer med utviklingshemning.
Fontene 2017; 7: 46-47.

Braut GS, Aasland T
Vi må øve meir – med reint samvirkefokus. (pdf)
Ambulanseforum 2017; 1: 22-23.
[publisert med tillatelse fra Ambulanseforum] 

Bygdnes MP, Aasheim ET
En helsetjeneste som lytter.
Opppland arbeiderblad 21. mars 2017.

Dolonen KA, Hernæs N
«Alle» har fått avvik [intervju med avdelingsdirektør Ragnar Hermstad om sepsistilsynet].
Sykepleien 17. februar 2017.

Fintland I, Østebø S, Braut GS. 
Statlig tilsyn – bare kontroll eller noe mer? Dialogbasert tilsyn med kommunale arkiver. 
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2017; 20 (1-2): 90–108.

Flaatten K
Det er lov å ha kontroll [om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene]. 
Tidsskrift for den norske legeforening 2017; (137) 19: 1490.

Hovlid E, Frich JC, Walshe K, et al.
Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a stepped-wedge design.
BMJ Open 2017 ;7:e016213. doi:10.1136/bmjopen-2017-016213.
Publikasjonen er fra prosjektet Effekt av tilsyn

Johansen LT, Pay ASD, Broen L, Roland B,  Øian P
Følges fastsatte kvalitetskrav i fødselsomsorgen?
Tidsskrift for den norske legeforening 18. september 2017.

Johansen LT, Iversen JB Høgsve, Broen L
Planlagt hjemmefødsel og forsvarlig helsehjelp.
Tidsskrift for den norske legeforening 2017; 12-13: 914-916.

Kylland H
Du er forpliktet til å melde fra.
Helsefagarbeideren 2017; 3: 21-22.

Molven O
Familierett – særlig om forholdet mellom foreldre og barn.
I: Kjønstad A, Syse A, Kjelland M. Velferdsrett II – Barneverns- og sosialrett. Oslo: Gyldendal juridisk, 2017: 206–248.

Nørstebø, IS
Opplysningsplikt til barneverntjenesten.
Gudbrandsdølen dagningen 28. november 2017.

Prestegård S
– Vi nærmer oss en grense [intervju med Jan Fredrik Andresen om ressurssituasjonen hos fylkesmannen].
Dagsavisen 13. juni 2017.

Renolen I, Aasheim ET
Må lære av alvorlige hendelser.
Gudbrandsdølen dagningen 4. juli 2017.

Rønne KP
"Krevende" [intervju med Jan Fredrik Andresen om årlige effektiviseringskrav]. (pdf)
Ukeavisen ledelse 1. desember 2017.
[publisert med tillatelse fra Dagens perspektiv/Ukeavisen ledelse].

Storvik AG
Halvparten av fødeavdelingene har ubesatte legestillinger [intervju med Lars T. Johansen].
Dagens medisin 30. oktober 2017.

Storvik AG
Helsetilsynet: – Burde varslet med en gang [intervju med Heidi Merete Rudi].
Dagens medisin 17. februar 2017.

Storvik AG
Tusenvis avvises i psykisk helsevern. Helsetilsynet: – Pasientene risikerer å bli kasteballer [intervju med Jan Fredrik Andresen].
Dagens medisin 15. april 2017.

Vaage J
Kunne det ha vært deg?
 [kommentar]
Tidsskrift for den norske legeforening 12. desember 2017.

Øiern T
Lite fokus på rus i DPS [intervju med Erik Torjussen og Anne Stiansen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder].
Oslo universitetssykehus, nettartikkel 11. oktober 2017.

Øksne R
Tilsynssaker - jordmors handlingsrom og ansvar [intervju med Lise Broen og Britt Eide] (pdf). 
Tidsskrift for jordmødre 2017; 2: 22–24.
[publisert med tillatelse fra Den norske jordmorforening].

Aasheim ET
Meslinger kan forebygges med vaksine.
Oppland arbeiderblad 9. juni 2017. 

Eksterne lenker

Gå til toppen