Sikrer norske kommuner barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning? Statens helsetilsyn oppsummerer i denne rapporten funn fra det landsomfattende tilsynet med kommunalt barnevern i 2011. Tilsynet ble gjennomført av fylkesmennene. Rapporten er basert på tilsynsrapporter fra 44 kommuner.

Svikt i barnverntjenestens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak kan føre til at utsatte barn ikke får nødvendig hjelp til rett tid, at iverksatte hjelpetiltak ikke fungerer som planlagt eller at omsorgssvikt ikke avdekkes.

Barns rett til å bli hørt er et grunnleggende prinsipp og gjelder alle forhold som berører barnet. Mangler ved barns medvirkning var et gjennomgående trekk i de tilsynsrapportene som hadde observasjoner om dette. Det var tilfeldig om barn ble snakket med eller ikke.

Fylkesmennene påpekte lovbrudd, eller forbedringsområder i arbeidet med tilsynets temaer i 40 av 44 kommuner.

Fylkesmennene følger opp tilsynet overfor de enkelte kommunene.

Last ned rapporten (pdf)
Tilsynsrapporter. Søkeside med alle rapportene og de nyeste øverst 
Veileder for tilsynet. Internserien 17/2010
«Det neste barnet» – hvordan kan sjefen gjøre en forskjell! (pdf) Artikkel i Tilsynsmelding 2012
Summary of countrywide supervision 2011 of municipal child welfare services ̶ investigations and evaluations (pdf) Full text in english
Summary in English
Coahkkáigeassu

Gå til toppen