Statens helsetilsyn har konto på Youtube og Vimeo. Videoene legges vanligvis ut også på facebook.

Barnevern

Helse- og omsorgstjenester

Sosiale tjenester i Nav

Involvering av pasienter, brukere og pårørende

Barnevern 

Oppstartsamling fagpanel for prosjekt Gjennomgang av barnevernsaker 27. juni 2017

Å oppdage et barn 8. mars 2017

Helsetilsynet kan omgjøre fylkesmannens avgjørelse 1. februar 2017

Kor lang tid tek det før klagen er ferdigbehandla? 19. desember 2016

Rettigheter under opphold i barneverninstitusjon 14. oktober 2016

Klage på inngrep i rettighetene eller bruk av tvang i institusjoner 14. oktober 2016

Klage på vedtak om hjelpetiltak 16. september 2016

Hva skal fylkesmannen undersøke? 24. august 2016

Barneverntjenesten og institusjonen har veiledningsplikt 17. august 2016

Gjelder det noen klagefrist? 5. august 2016 

Hvor skal du sende klagen? 27. juni 2016

Hva skjer om det er mangler ved klagen din? 13. juni 2016

Vi vil gjerne treffe deg – Info om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner 22. mars 2015

Helse- og omsorgstjenester

Nærmeste pårørendes rett til informasjon og innsyn i journal 20. februar 2018

Rett til praktisk bistand 15. desember 2017

Rett til svangerskaps- og barselomsorgstjeneste 23. november 2017

Rett til avlastningstiltak 10. oktober 2017

Rett til brukerstyrt personlig assistanse og avlastningstiltak (BPA) 6. oktober 2017

Rett til å motta nødvendige og verdige helse- og omsorgstjenester 4. oktober 2017

Omsorgsstønad 2. oktober 2017

Rett til sosial, psykologisk og medisinsk habilitering og rehabilitering 27. juli 2017

Rett til å få dekket utgifter til pasientreiser 5. juli 2017

Varselhåndtering i Helsetilsynet 1. juni 2017

Rett til helsetjenester i hjemmet 16. mai 2017

Rett til innsyn i egen journal 7. mars 2017

Rett til informasjon om helsetilstand, behandling og omsorgstilbud 23. januar 2017

Klage på helse- og omsorgstjenester 28. juni 2016 

Sosiale tjenester i Nav

Hvem har klagerett på avgjørelser fra Nav? 2. november 2017

Hvordan klager du på vedtak om sosiale tjenester fra Nav? 1. november 2016

Individuell plan for å løse sosiale problemer 27. september 2017

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV-kontoret 13. september 2017

Klager du på avgjørelsen fra Nav? Her forteller vi om dine rettigheter under klagebehandlingen 5. september 2017

Rett til sosial, psykologisk og medisinsk habilitering og rehabilitering 27. juli 2017

Kvalifiseringsprogrammet 26. april 2017

Midlertidig botilbud 9.februar 2017

Hvor skal du sende klagen på vedtaket? 7. desember 2016

Hvordan klager du på vedtak om sosiale tjenester fra Nav? 1. november 2016

Dine saksbehandlingsrettigheter 5. september 2016 under revidering 

Kvalifisert til å kvalifisere? – Tilsyn med NAV-kontorenes gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet, 1. september 2015

Involvering av pasienter, brukere og pårørende

Et paradigmeskifte – innledning ved direktør Jan Fredrik Andresen Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Flere unge mellom 17-23 år fikk ikke gode tjenester fra Nav i Nordland  Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Selvbestemmelsen er truet for personer med utviklingshemming  Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Tilsynsavklaring i dialog  Inspirasjonssamling for Involveringsprosjektet 20. oktober 2016

Helsetilsynet har behov for vår erfaring – og vi trenger Helsetilsynet 1. juli 2016 

Brukerinvolvering i tilsyn. Hva kan det være? Fra fagseminar 8. juni 2016

Gå til toppen