Tidligere publiserte tolkningsuttalelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen.

Tema

Se også bredt utvalg av tolkninger hos Helsedirektoratet – Lovfortolkninger. Uttalelsene er sortert under de enkelte lovene. Se også Tolkningsuttalelser - pasient- og brukerrettigheter.

Alternativ behandling

Ansvarsforhold

Behandling mot rusmiddelmisbruk

Brukerstyrt personlig assistent

Helsepersonell

Kommuners kjøp av helse – og omsorgstjenester fra andre offentlige eller private tjenesteytere

Koordinatorrollen

LAR

Omsorgslønn

Opphold i institusjon/bofellesskap

Pasientjournal

Psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven – fortolkninger og uttalelser. meny hos Helsedirektoratet

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Taushetsplikt

Vederlagsbestemmelser for opphold i kommunale institusjoner og avlastningstiltak

Vilkår knyttet til vedtak om sosiale tjenester

Øyeblikkelig hjelp

Eksterne lenker

Gå til toppen