Tidligere publiserte tolkningsuttalelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen.

Se også bredt utvalg av tolkninger hos Helsedirektoratet – Lovfortolkninger.

Se også IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Erstatter IS-12/2004 og IS-10/2008.

Kap. 1 Alminnelige bestemmelser

Kap. 2 Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Kap. 3 Rett til medvirkning og informasjon

Kapittel 4 A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

Kap. 5 Rett til journalinnsyn (innsyn, retting og sletting)

Kap. 7 Klage

Konsekvenser av at pasient i  tverrfaglig spesialisert rusbehandling trekker samtykke om  om urinprøvekontroll tilbake

Generelt om pasient- og brukerrettighetsloven

Se også

Eksterne lenker

Kap.1 Alminnelige bestemmelser

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Kap. 2 Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Juridiske artikler 

Kap.3 Rett til medvirkning og informasjon

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Juridiske artikler

Kapittel 4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Juridiske artikler

Kap. 5 Rett til journalinnsyn (innsyn, retting og sletting)

Avgjørelser og prinsipputtalelser

Kap. 7 Klage

Konsekvenser av at pasient i  tverrfaglig spesialisert rusbehandling trekker samtykke om  om urinprøvekontroll tilbake

Generelt om pasient- og brukerrettighetsloven

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen