Klagemuligheter og klagebehandling

Rett til kommunale helse- og omsorgstjenester

Kan jeg klage og hvordan?

Klagebehandling og avgjørelse

Generelle rettigheter

Rett til informasjon, medvirkning og selvbestemmelse

Rettigheter til spesialisthelsetjenester / sykehustjenester

Særskilte rettigheter for barn og unge til helsetjenester

Andre særskilte rettigheter

Gå til toppen